โรงเรียนบ้านแม่กองแป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่กองแป

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
นางบุปผา แสนวิชัย
นางสาวสุพิศ แก้วตา
นางธีรดา สิงห์สูตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

841
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่กองแป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-690175 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธีรดา สิงห์สูตร โทรศัพท์: 0806743361 อีเมล์: umpals11@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]