โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าตาฝั่ง

นายอลงกรณ์ บุญลือ
นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
นางสุทินา เจริญสิทธิ์
นางสาวณัฐวดี ดีสม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

943
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0875799957 อีเมล์: nonomurasolo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเตือนใจ แสงจำ โทรศัพท์: 0909341821 อีเมล์: sangjumnj107@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]