โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยแห้ง

นายนคร ถนัดใจธรรม
นายธนาคม นะกาลัง
นางวนาลี แสงจันทร์
นายยุทธนา สุขชัยรังสรรค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

954
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายศิวนนท์ ขัติคำ โทรศัพท์: 0861974072 อีเมล์: non4613@HOTMAIL.COM
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]