โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ก๋อน

นายธนะสิทธิ์ มูลเจริญ
นายสมศักดิ์ ช่วยเกิด
นางธัญญา ชำนาญคีรีไพร
นายสนั่น หลักรอด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

945
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052-049552 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิพัฒน์ วนาสถิตย์ โทรศัพท์: 0869182433 อีเมล์: babom500@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]