โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายกมล เครือซุย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่อุมลอง

นายอลงกต จูด้วง
นายกมล เครือซุย
นางสาวศรีวลัย ไตรแก้ว
นายภัทรชัย ประสาทเขตกร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071342 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอลงกต จูด้วง โทรศัพท์: 0861181755 อีเมล์: along_j@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]