โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่อุมป๊อก

นางสาวฐิติมา ทิศรีไชย
นางสาววรวลัญช์ กันภิบาล
นางอำภา สว่างชัยพร
นางรัชฎาพร ธนปารวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

916
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071343 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวลัญช์ กันภิบาล โทรศัพท์: 0801346522 อีเมล์: witzi_club@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]