โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

พันจ่าเอกสมเกียรติ บุญชักนำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10

นางสาวสุภานัน ธรรมเสนา
นายกรภัทร ใจมาดี
นายพรชัย สุนภาสถาพร
นายอดุลย์ เทียนบุญระ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

958
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-690142 อีเมล์: jaopoo10@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรชัย สุนภาสถาพร โทรศัพท์: 053-690142 อีเมล์: jaopoo10@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]