โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายนพดล เพียรงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

นายวรฉัตร ฉัตรตันใจ
นางอรชา ทองประดิษฐ์
นางนิภา เพียงไพรชม
นางสาวนพวรรณ น้องหนิ้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

96
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687191 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นนท์ปวิธ ขิระณะ โทรศัพท์: 0898559771 อีเมล์: nuy_kirana11@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]