โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่เกาะวิทยา

นางสุพรรณิการ์ ก้อนแก้ว
นางรุจิกาญจน์ ปุ๊ดพรม
นางปราณี เต๋จ๊ะ
นายนรินทร์ ก้อนแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

948
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-618189 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายนรินทร์ ก้อนแก้ว โทรศัพท์: 053618189 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]