โรงเรียนบ้านแม่ออก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายพัฒนมงคล กำจัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ออก

นางสาวจิราภรณ์ จันตา
นายบุญยงค์ ดีเลิศวุฒิกร
นายสิทธิพงศ์ ทองประดิษฐ์
นายพัฒนมงคล กำจัด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052049280 อีเมล์: plplpl2528@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตติยา สุทธหลวง โทรศัพท์: 0835741986 อีเมล์: suthaluang_13@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]