โรงเรียนบ้านกองก๋อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางระริน เงินแก๊ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกองก๋อย

นายอาทิตย์ สุวรรณเขตนิคม
นายบุญมี อุดมดอน
นายณัฐพล ทาปิยะ
นางสาวฐิตินันท์ ใจยายอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

140
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกองก๋อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bankongkoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประทุมพร อุตมณี โทรศัพท์: 0813873058 อีเมล์: rammy_007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]