โรงเรียนบ้านกองแปใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกองแปใต้

นางสุภัทรา คุณประดิษฐ์
นายสุรศักดิ์ นกแล
นางกันยา เฟื่องถิ่นฐาน
นายกิตติภูมิ มโนกุลชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: kongpaetai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภัทรา คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0898531774 อีเมล์: plearn_ss@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]