โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นงิ้ว

นางสาวผ่องพรรณ หวังธนกิจกุล
นางสาวณัฐพร พรหมเสน
นายศุภชัย แก้วศักดิ์
นางสาวศิริรัตน์ ไมตรีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

84
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-690184 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศุภชัย แก้วศักดิ์ โทรศัพท์: 0811689384 อีเมล์: sup_sak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]