โรงเรียนบ้านห้วยวอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายมัฌชมา บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยวอก

นางสาวกนกวรรณ ครองสวัสดิ์พร
นายสมภพ ประสานเยาวชน
นางสาวสุรีพร คำพันธ์
นางสาวลินดา รัตนศรีทิพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

892
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยวอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052-049274 อีเมล์: hwsm001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดารณี หวานเกิน โทรศัพท์: 0896355256 อีเมล์: hwsm005@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]