โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไก่ป่า

นายผล คำแปง
นางนงนุช เงินท๊อก
นายวัฒนะ หน่อแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

987
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-692517 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนะ หน่อแก้ว โทรศัพท์: 0811642848 อีเมล์: tongan85@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]