โรงเรียนบ้านนาดอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดอย
ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดอย

นายพงษ์พัฒน์ ตั้งตระกูล
นางรัตนาภรณ์ จินะผ่อง
นายภูวนาถ ปัญญา
นางสาวพัชรินทร์ วิญญาเงือก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053071435 อีเมล์: bannadoy_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลชาติ เจริญสิทธิ์ โทรศัพท์: 0857167633 อีเมล์: chonlachat2012_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]