โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายอิทธิพล นาทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกองมูล

นายอิทธิพล นาทุม
นางพัชราภรณ์ สมวิสัตย์
นางสาวสุภาลัย พุทธรัตน์
นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

67
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052049584 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรสุดา รัตนชมภู โทรศัพท์: 0882590534 อีเมล์: fp2@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]