โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ

นางพัธ์วิรา พุทธมณี
นายวิสัน จันทร์วัน
นายดีไชย มีการพัฒนา
นายวสันต์ คงแดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

76
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธัญญรัตน์ โฉมพรรณ โทรศัพท์: 0857098084 อีเมล์: mangpor45@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]