โรงเรียนบ้านดอยงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอยงาม

นางสาวกรรณิกา จินดาวงศ์
นายเสริมเกียรติ ดวงทิพย์
นางสาวศิริพรรณ ศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-690203,053- อีเมล์: doidam153@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภา วิเชยละ โทรศัพท์: 053690202 อีเมล์: sopa_59@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]