โรงเรียนบ้านเลโคะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางคำนึง แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเลโคะ

นายปรีชา มะโนสีลา
นางสาวธิดารัตน์ สมบูรณ์
นางกนกวรรณ เด่นในธรรม
นายอดิศักดิ์ ปู่หล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

173
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเลโคะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071412 อีเมล์: lekho.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนพัฒน์ สมบูรณ์ โทรศัพท์: 0848053802 อีเมล์: thanapat.sert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]