โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทิยาเพอ

นางสาวทิฆัมพร ไชยสิทธิ์
นายสิทธิชัย ใจทอง
นายสมบัติ สุดสวยพัฒนา
นางสาวสุดาพร วงศ์กิติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

118
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ โทรศัพท์: 0849049927 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]