โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซิวาเดอ

นางปิยวรรณ วิญญายอง
นางสาวสุวรรณี หวังวนวัฒน์
นางสาววไลพร ปัญญาสิทธิ์
นายปรีดี จารุกรมงคล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

893
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071359 อีเมล์: ziwarder@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพราพิมล ป้องเมือง โทรศัพท์: 0827606732 อีเมล์: p.praopimon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]