โรงเรียนบ้านกอมูเดอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกอมูเดอ

นางสาวดาวฟ้า พงศ์ศิริ
นางปัทมา วรรณโกฐ
นางสาวโสภิดา สารพรหม
นางชีลี สุขสมบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

964
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกอมูเดอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปัทมา วรรณโกฐ โทรศัพท์: 0871866334 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]