โรงเรียนบ้านสบเมย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายบุญช่วย ขัติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสบเมย

นางสาวแจ่มจันทร์ ใบไม้ทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ ปงใจดี
นางสาวสุลาวัลย์ สิทธิน้อย
นางปิยะนุช วงค์หล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,103
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสบเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052049290 อีเมล์: sobmoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัตเวท เยอเจริญ โทรศัพท์: 089-6662346 อีเมล์: click2you@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]