โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกระต่าย

นายนที ซิโน
นางกันต์ฐิตา มณีธร
นายประภาส ทรัพย์ประภาสกุล
นางกนกวรรณ เด่นในธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

954
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-ุ690198 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาลินี จินดาวงศ์ โทรศัพท์: 0882513231 อีเมล์: planilz@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]