โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ

นางสาวภาวิณี เครือแก้ว
นายศุภชัย สัมฤทธิ์
นางสาวเรณู เชื้อเถาว์
นายบุญฤทธิ์ จางอรุณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

963
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0647390500 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภาวิณี เครือแก้ว โทรศัพท์: 0857159593 อีเมล์: new.najung@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]