โรงเรียนนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครสวรรค์
นางธิชาพร ยอดกัณหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครสวรรค์
นายบุญจันทร์ คำภิรานนนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครสวรรค์
นางนิราพร ตันพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครสวรรค์
นายอร่าม ใจการุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครสวรรค์

นางศศิธร เกิดทอง
นางสาวกาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์
นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์
นางประยงค์ สวนดอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,256
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-56221151 อีเมล์: admin@nssc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรนลิน ชาตินรินทร์ โทรศัพท์: 0871967305 อีเมล์: chatnalin@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]