โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นางสุวิมล สีคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นางสมกมล วรรณทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์

นายพีระเดช จันทร์หอมประดิษฐ์
นางสาววัชรพล น้อยพินิจ
นางสาวเกตุสุดา เขาอินทร
นางชีวรัตน์ ตั้งพิสิฐโยธิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056221207 อีเมล์: sns_6099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกรณ์ ราชคฤห์ โทรศัพท์: 056-221207 อีเมล์: alongkron.007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]