โรงเรียนพระบางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระบางวิทยา
นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระบางวิทยา
นายอานนท์ เชาว์ไว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระบางวิทยา

นายสิทธิพร สิงห์โห
นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์
นางสาวสุมาลี ผะอบเงิน
นายกิตติพัฒน์ ศรแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระบางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-56296109 อีเมล์: phrabangwittaya.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รมณภัทร มัติโก โทรศัพท์: 0946232966 อีเมล์: r.muttiko@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]