นายสมเดช ดีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นางวนิดา จันทร์เขียว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นางจินตนา พรมชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

นางสุกัญญา อ่ำส้ม
นางธนวรรณ มุขขันธ์
นายชูชาติ พงค์โสภี
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,677
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-56226967 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รุ้งกานต์ เอมบัว โทรศัพท์: 0953958349 อีเมล์: rungkan-a@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]