โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายบัญชา วงศ์ซื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงบอระเพ็ดวิทยา

นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา
นางอัชรี รัตนวราหะ
นายประเสริฐ กุลฉิม
นางสาวอรุณยุพา อบอาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,676
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5688-0764 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ แก้วมาลา โทรศัพท์: 0817861407 อีเมล์: aie_amornrat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]