โรงเรียนโกรกพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายสังวร ยมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โกรกพระ
นายสำเริง หมื่นสีเขียว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกรกพระ
นายสมบุญ ทิวาพรภานุกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกรกพระ

นางสาววันดี ศรีเรือง
นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับ
นายกัญญา พิลาวุธ
นายบุญช่วย พุ่มโพธิ์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,080
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโกรกพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056883600 อีเมล์: krokphra_9@yahoo.go.th, k.p.school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ยอล์นสันต์ ไทรเทพยิ้ม โทรศัพท์: 0885594665 อีเมล์: tapyeem@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]