โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายชาญชัย ชนิดสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแสงชนูทิศ
นายสมนึก อ่อนสด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแสงชนูทิศ
นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแสงชนูทิศ

นางวารุณี โกสีย์ไกรนิรมล
นางนงนุช อินทรโคกสูง
นางถวิล นุชดารา
นายสมัย สินค้ำคูญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,673
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5628-2040 อีเมล์: ct2454@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรวัส ทรัพย์ประมวล โทรศัพท์: 0871969624 อีเมล์: pheerawat007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]