นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทับกฤชพัฒนา

นางสาวษะวริน ติยะสัญ สุซา
นางฤทัย ศรีเดือน
นางเกษราภรณ์ มั่นมี
นางสาวหทัยชนก ตระกูลจำลอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056289091 อีเมล์: tkpmail@tkp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: หทัยชนก ตระกูลจำลอง โทรศัพท์: 056 289091 อีเมล์: tkpmail@tkp.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]