โรงเรียนหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัว
นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัว
นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัว
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัว

นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธ์
นายวีรชน พูลพันธ์
นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ
นางสาวกมลทิพย์ นารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,937
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5625-1281 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ไกรสร อ่อนบาง โทรศัพท์: 0862101309 อีเมล์: krukeng52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]