โรงเรียนวังบ่อวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายเกษม รัตนพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังบ่อวิทยา

นายธีรชล แก้วปรีชา
นางสาวพิมพ์อักษร เมืองงาว
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรี
นายพิเชษฐ ขุนวังกรด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5687-9557 อีเมล์: admin@wbvschool.net
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาณัฐ ภู่ทรัพย์ โทรศัพท์: 0817275077 อีเมล์: kanyanuch_339@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]