โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


นายวิวรรธน์ชัย พิลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรพตพิสัยพิทยาคม

นางสาวศิรินภา หมั่นเขตร์กรณ์
นางวันทนา กระดังงา
นางสาวกมลชนก บุญลี้
นายตระการ กล้ากสิกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,621
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5627-9259 อีเมล์: banpotpisai@hotmail.com , bpsn1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิพร พุ่มเกิด โทรศัพท์: 0810362562 อีเมล์: toomtarm12@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]