โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนการศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การย้ายออกนักเรียน
การย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน

นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกรดพิทยาคม

นางสาวนงลักษณ์ ทับเกษตร
นายสยาม ศรีทอง
นายสาธิต เกษา
นายพิพัฒน์ ผาสุขขี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5628-8166 อีเมล์: nkps_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกรกต ชื่นอารมย์ โทรศัพท์: 0927373398 อีเมล์: nkps_datacenter@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]