โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายสมคิด เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวดงราชพรหมาภรณ์

นางสาวจิราวรรณ มูลลอด
นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ
นายธีรพล น่วมอินทร์
นายสมคิด เจริญสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,595
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-384038 อีเมล์: huadong@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: จิดาภา ศรีมาพา โทรศัพท์: 0852723350 อีเมล์: konza02@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]