โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นางสาวจงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์
นางกนกรัตนา นันทมนตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์
นายพจนลักษณ์ ชูยอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์
นางสาววนิดา บำรุงพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์

นางสาวนวลวิสา สมบูรณ์เพ็ง
นางสาวจิราภรณ์ รุทธการ
นางสาวถิรนันท์ อะสุพล
นายกำจร จันทร์ไข่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5626-2369 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิชชุนัย กุลถวายพร โทรศัพท์: 0845935528 อีเมล์: witchu-kul@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]