โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นางสาวจงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์
นางกนกรัตนา นันทมนตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์
นายพจนลักษณ์ ชูยอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์
นางสาววนิดา บำรุงพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์

นางสาวพะเยาว์ รุ่งรัตน์
นายปาโมกข์ ทาประสิทธิ์
นางสาวกุลธิดา ดีประเสริฐ
นายวชิร วชิรวัฒก์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,216
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5626-2369 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิชชุนัย กุลถวายพร โทรศัพท์: 0845935528 อีเมล์: witchu-kul@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]