โรงเรียนหนองโพพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันให้เข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้านนักเรียนเข้าเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายสุกิจ ดั่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองโพพิทยา

นายภัทรกร มิ่งขวัญ
นายสรทรรศน์ เล็ดมะ
นางสาวศศิธร ดอนพงไพร
นายปรีชา อ่อนสิงห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองโพพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-000302 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: emorn kamnuanwit โทรศัพท์: 0850507207 อีเมล์: kam.emorn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]