โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทหารอากาศอนุสรณ์

นายฑีฆวัฒน์ เมฆมาศ
นางเสมอ เปลี่ยนหมื่นไวย์
นางเดือนฉาย เชิงฉลาด
นายทวีป วรรณา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,861
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056262346-7 อีเมล์: taharnarkart@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธารีรัตน์ รัตนจำรูญ โทรศัพท์: 0917053309 อีเมล์: taree_rat@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]