โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
6-การขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
5-การขอลาออกโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
3-การขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
2-การขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
1-การรับนักเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม

นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่องแคพิทยาคม
นายพีรภัทร์ วงศ์กาฬสินธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่องแคพิทยาคม

นายณัฐวุฒิ เรืองศาสตร์
นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชร
นายสุวิทย์ วุทธนู
นางสาวหนึ่งนุชนาถ อ่อนนุ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-56009562 อีเมล์: Chongka005@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรกฤษณ์ สนอ่วม โทรศัพท์: 0873146848 อีเมล์: bea2mie10@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]