โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม
นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม
นายธนดล สุมังคละ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม

นางสาวจิรภัทร บุญเรือง
นางสีปรั่ง พุททองศรี
นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา
นางสาวอัญชลี เวียงนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,246
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5624-9419 อีเมล์: thatako@thatako.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรา ญาณปัญญา โทรศัพท์: 0810463457 อีเมล์: watchara919@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]