โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม
นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม
นายธนดล สุมังคละ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม
นายวิชาญ โพธิ์อ่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม

นางสาวชลธิชา มงคลชัยอรัญญา
นางสาวสุภาพร เสือเผือก
นางสาวกนกวรรณ จงเกษกรณ์
นางสาวอัชราภรณ์ ทองไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,642
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5624-9419 อีเมล์: thatako@thatako.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรา ญาณปัญญา โทรศัพท์: 0810463457 อีเมล์: watchara919@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]