โรงเรียนไพศาลีพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายทรัพย์ ดวงชอุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไพศาลีพิทยา
นางพชรพร ผู้กำจัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไพศาลีพิทยา

นางสาวสมหมาย ห้อยมาลา
นางสาวจิตสุภา บางไทร
นางณฤดี ล้ำเลิศ
นางสาวชลธิชา มั่นนวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,796
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไพศาลีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5625-9200 อีเมล์: phaisalee.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุทรรศน์ แสนศิริ โทรศัพท์: 0899066269 อีเมล์: sansirijaja2509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]