โรงเรียนตะคร้อพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายทิพย์ แดงนิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะคร้อพิทยา

นายทิพย์ แดงนิ่ม
นายอนุรักษ์ สักลอ
นายอำพล ด่วนเดิน
นางสาวสุกรรยา บัวทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,094
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตะคร้อพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056200835 อีเมล์: admin@takropittaya.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพาภรณ์ อ้วนสอาด โทรศัพท์: 0875401817 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]