โรงเรียนวังข่อยพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังข่อยพิทยา

นายกานต์ โพธิยา
นางสาวอัญชลี ระดมแสง
นางสาวพยอม เกิดมงคล
นางสาวฉัตรสุดา ขุนเพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,844
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังข่อยพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5689-0064 อีเมล์: wangkhoi1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา เกตุทอง โทรศัพท์: 0852721365 อีเมล์: waniwee08@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]