โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พยุหะพิทยาคม
นางพะเยาว์ เหล่าเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พยุหะพิทยาคม

นางเพ็ญนภา พิลึก
นางนงค์ลักษณ์ จอกสุวรรณ์
นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,955
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5634-1505 อีเมล์: ppt42.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วธิดา พิทักษ์ทิม โทรศัพท์: 087-6836214 อีเมล์: krukatnaka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]