โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายอรุณ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม

นางอรวรรณ ธวัชวงษ์
นางทัศนีย์ เพิ่มภาค
นายภูวดล สายสุวรรณ
นายทัศนัย ฉันทอภิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,212
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056271397 อีเมล์: latyaowitthayakom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกสรี แจ่มสกุล โทรศัพท์: 0817401962 อีเมล์: ketsjaem@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]