โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายนริศ ธรรมปรัชญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

นางธงไชย สังข์ทอง
นายฐาปนิก ศาลศาลา
นายเอกชัย พรมศักดิ์
นางสาวพัชรินทร์ เส็งเอี่ยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056009891 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธิดารัตน์ วงษ์บุตร โทรศัพท์: 0966016909 อีเมล์: nungbai88@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]